Toetsen op competenties met 360° feedback

Het is al lang niet meer genoeg om kennis te hebben van een vakgebied. In onze maatschappij gaat het erom dat je in interactie met anderen competent gedrag vertoont. Je kennis is daar wel een onderdeel van, maar niet genoeg. Steeds meer opleidingen gaan daarom competentiegericht opleiden. Competenties focussen namelijk op gedrag dat iemand laat zien in een beroepsspecifieke context. Maar hoe toets je of een student over bepaalde competenties beschikt? En wie bepaalt eigenlijk of een student competent is?

MyCQ

Met MyCQ beoordeelt de student zijn eigen competentie-ontwikkeling door een vragenlijst in te vullen. Zijn docent, medestudenten en eventueel andere beoordelaars vullen dezelfde vragenlijst in. Aan de hand daarvan wordt een rapport gemaakt.

MyCQ biedt studenten twee belangrijke zaken: een spiegel, waarin ze kunnen zien hoe ze volgens anderen en volgens zichzelf functioneren. En: kansen voor ontwikkeling. Waar is een student al goed in, en wat kan beter?

In de opleiding

HBO-opleidingen kunnen MyCQ gebruiken om studenten te helpen bij hun ontwikkeling. Bij voorkeur tijdens projecten waarin ze samenwerken met anderen, na een stage of in duale vormen van opleiden. Dat biedt kansen om een student te laten beoordelen door medestudenten, een docent en bijvoorbeeld een begeleider in de praktijk.

De resultaten van het feedback-proces krijgt de student in de vorm van een rapport. Dat rapport laat zien wat het beeld is dat de student van zichzelf heeft, hoe anderen daar over denken, en hoe de student zwakke competenties zou kunnen ontwikkelen. Zo’n rapport kan input vormen voor een ontwikkelgesprek met een docent of coach van de opleiding.

De student kan het gebruiken als basis voor zijn persoonlijk ontwikkel plan. En het kan onderdeel uitmaken van een portfolio, als middel om zijn ontwikkeling inzichtelijk te maken.

ยป Supervisor login